De Mariacyclus in de Koepelkerk in Maastricht van Henri Jonas (ca. 1926)

In november en december 2014 werd de muurschildering van Henri Jonas in de Koepelkerk te Maastricht gerestaureerd. Het betreft hier de enige muurschildering die door Jonas geschilderd werd. De schildering dateert waarschijnlijk uit 1926 en werd vervaardigd met minerale Keimverf.
De restauratie van de schildering was hard nodig: op veel plaatsen bladderde de verf af of waren reeds schilfertjes verf verdwenen. Dit verfverlies vormde een reeds langer bestaand probleem: op meerdere plaatsen waren in een iets afwijkende kleur ontbrekende delen bijgeschilderd. Nadere analyse maakte duidelijk dat de oorzaak hiervan samenhangt met de gipshoudende pleisterlaag waarover een dunne kalkhoudende laag als grondering is aangebracht. Deze lagen reageren met elkaar waardoor verpoedering ontstaat en de verflaag afschildert.
De schildering was sterk vervuild waardoor fijne breuklijnen in de pleisterlaag duidelijk zichtbaar waren geworden. Na reiniging zijn deze storende lijnen verdwenen en de heldere kleuren van de Mariacyclus weer zichtbaar geworden. In het boek ‘De Genade van de Steiger’ van Bernadette van Hellenberg Hubar wordt uitgebreid in gegaan op iconografie van de voorstelling en de betekenis binnen het oeuvre van Jonas.

Avenue Céramique 224   6221 KX Maastricht   Tel: +31(0)433218444   E-mail: info@sral.nl   |   Sitemap

© 2020 SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg
Website door studio-ux