Restauratie gewelfschilderingen stadhuis Maastricht

In 2014 werd een deel van het beschilderde gewelf in de hal van het 17de-eeuwse stadhuis te Maastricht door SRAL gerestaureerd. Dit gewelf bevindt zich direct boven de deur en vormt een eenheid met een groot kruisgewelf en een koepelgewelf die de
grote hal overkappen. De geschilderde decoraties werden vervaardigd tussen 1667 en 1671 door Theodoor van der Schuer. Een bijzonder aspect van de schilderingen is het feit dat ze aangebracht zijn op een pleisterlaag en niet – zoals in de betreffende periode in Nederland meer gebruikelijk is – op houten planken. Van der Schuer was niet de minste: hij was immers ook verantwoordelijk voor schilderingen
die het plafond in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag sieren.

Voordat de restauratie van start ging werd de conditie, materiaal technische samenstelling en restauratie geschiedenis gedetailleerd door SRAL in kaart gebracht. Op grond van dit vooronderzoek werd een restauratieplan geformuleerd.
Een belangrijk onderdeel van het vooronderzoek en de behandeling was het ontrafelen van drie ingrijpende restauraties: de eerste door Theodoor Schaepkens in 1838, de tweede door schilder Vidar uit België in 1895 en de laatste door Prof. Thé Lau en Alphons Volders in 1951.

De complexiteit van de behandeling vraagt om een nadrukkelijke samenwerking tussen de verschillende specialismen bij SRAL. De vernisafname en talloze moeilijk oplosbare overschilderingen vragen kennis en ervaring van schilderijenrestauratoren. De identificatie van overschilderingen worden in kaart gebracht middels stratigrafische vensters, verfdwarsdoorsnedes, ultraviolet licht en instrumentele analyse. Het gegeven dat de schilderingen zijn vervaardigd op een pleisterlaag vergt kennis en ervaring over muurschilderingen. Ook de relatie met de rest van dit belangrijke Hollands Classicistische interieur wordt bestudeerd en in kaart gebracht door restauratoren gespecialiseerd in het historische interieur.

De restauratie werd nauwgezet gevolgd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hopelijk wordt het ook het koepel- en kruisgewelf van het stadhuis in de komende jaren gerestaureerd.

U moet Adobe Flash installeren om deze inhoud weer te geven.
Avenue Céramique 224   6221 KX Maastricht   Tel: +31(0)433218444   E-mail: info@sral.nl   |   Sitemap

© 2020 SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg
Website door studio-ux